آدرس محل مراجعه پذیرفته شدگان برای ثبت نام حضوری


مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکترا

آدرس: كاشان، کیلومتر 6 بلوار قطب راوندی، دانشگاه كاشان - سازمان مرکزی -طبقه اول- اداره پذیرش و ثبت نام


اطلاعات تماس

نشانی دانشکده ها و پژوهشکده های دانشگاه کاشان

دانشکده علوم انسانی : (ضلع جنوب غربی دانشگاه )دانشگاه کاشان - درب ورودی شماره 2 - انتهای بلوار اصلی-خیابان سمت راست میدان

دانشکده علوم : (ضلع جنوبی دانشگاه )دانشگاه کاشان - درب ورودی اصلی دانشگاه - بعد از آب نما- ساختمان مشرف به آب نما

دانشکده مهندسی : (ضلع جنوبی دانشگاه )دانشگاه کاشان - درب ورودی شماره 2 - بلوار اصلی - خیابان فرعی چهارم سمت چپ

دانشکده شیمی : (ضلع جنوبی دانشگاه )دانشگاه کاشان - درب ورودی اصلی دانشگاه - بعد از آب نما- ساختمان مشرف به آب نما

دانشکده معماری و هنر : (ضلع جنوبی دانشگاه )دانشگاه کاشان - درب ورودی اصلی دانشگاه - بعد از سازمان مرکزی دانشگاه - خیابان فرعی سوم دست چپ

پژوهشکده علوم و فناوری نانو : (ضلع جنوبی دانشگاه )دانشگاه کاشان - درب ورودی شماره 2- بلوار اصلی - خیابان فرعی دوم سمت چپ

پژوهشکده اسانس های طبیعی : كاشان، قمصر، ميدان جشنواره، بلوار گلبهار

دانشکده منابع طبیعی : (ضلع جنوبی دانشگاه )دانشگاه کاشان - درب ورودی شماره 2- بلوار اصلی - خیابان فرعی دوم سمت چپ- طبقه اول

واحد خواهران : كاشان - انتهاي خيابان طالقاني - ساختمان آيت الله يثربي - واحد خواهران دانشگاه كاشان

بازگشت به صفحه اصلی