ثبت نام آزمون زبان دکتری دانشگاه کاشان

به اطلاع ميرساند نحوه برگزاري آزمون (حضوري) در سايت دانشكده oeec.kashanu.ac.ir اطلاع رساني خواهد شد.
هزینه آزمون 3000000 ریال است.
اطلاعات برای ثبت نام
لطفا دقت کنید که پس از ثبت نام و پرداخت هزینه و ارسال مدارک حتما تایید نهایی کرده کارت خود را مشاهده و چاپ نمایید
زمان ثبت نام هیچ آزمونی در حال حاضر نیست.