ثبت نام آزمون زبان دکتری دانشگاه کاشان

به اطلاع ميرساند نحوه برگزاري آزمون به صورت حضوري در سايت دانشكده های ادبیات و زبان های خارجی و علوم انسانی به شيوه الكترونيكي برگزار مي گردد.
اطلاعات برای ثبت نام
لطفا دقت کنید که پس از ثبت نام و پرداخت هزینه و ارسال مدارک حتما تایید نهایی کرده کارت خود را مشاهده و چاپ نمایید
زمان ثبت نام هیچ آزمونی در حال حاضر نیست.