پيام خوش آمد گويي دکتر عباس کتابی؛ سرپرست دانشگاه

دانشجويان عزيز، جوانان امروز، آينده‌سازان فردا ورود شما را به دانشگاه كاشان خيرمقدم مي‌گويم.
ورود به دانشگاه عرصه جديدي در زندگي شماست. فصل نويني از علم‌آموزي، معرفت‌اندوزي و كمال‌جويي، آن هم در عنفوان جواني؛ دوراني كه جسم در اوج قوت و نشاط، روح آماده هبوط معارف و ذهن پذيرنده آگاهي و دانايي است.
جواني و دانشجويي وقتي همزاد و همراه مي‌شوند، نعمت و موهبت خداوندي به اوج مي‌رسد، آنقدر اين نعمت، بزرگ و سترگ است كه گاهي از فرط فربهي آدمي در آن گم مي‌شود، در اين بين سعادتمند كساني هستند كه با اغتنام اين فرصت زودگذر بهترين بهره‌ها و توشه‌ها را از آن برگيرند و ره توشه بقيه عمر سازند.
از اينكه در دانشگاه كاشان ميزبان شما دانشجويان مستعد و كوشا هستيم خرسنديم. دانشگاه كاشان به عنوان اولين و بزرگترين مركز آموزش عالي منطقه كاشان 38 سال پيش تأسيس شده و در طول اين مدت همواره رو در تعالي و توسعه داشته است تا به بزرگي امروز رسيده است.
بحمدالله در اين دانشگاه در حد توان امكانات مطلوبي براي تحصيل شما فراهم است. امكانات آموزشي، كمك آموزشي، فضاهاي مذهبي، فرهنگي، ورزشي و ... محيط مذهبي و آرام دارالمؤمنين كاشان بستر مناسبي براي پرورش و بالندگي شماست.
كاشان شهري با پيشينه درخشان مدنيت و فرهنگ همواره خيزشگاه عالمان و عابدان و دانشي‌مرداني بوده است كه توسعه علم و دانش در بسياري از زمينه‌ها وامدار تلاش و جديت آنان بوده است. بزرگاني چون غياث‌الدين جمشيد و فيض كاشاني، نراقي‌ها و راوندي‌ها، محتشم و كمال‌الملك، سهراب و سپيده و دهها عالم و دانشمند ديگر بر تارك تاريخ علم ايران اسلامي مي‌درخشند و شما دانشجويان بايد بدانيد كه ميراث‌دار چنين پشتوانه غني و قويمي هستند و بايد ادامه‌دهندگان خَلفي براي اين بزرگان باشيد.
اين مركز علمي نيز پشت‌گرم به همين پشتوانه، سند چشم‌انداز خود را براي افق 1404 تدوين و ترسيم كرده است كه قرار است در آن سال با اتكال به خداوند و اهتمام آحاد دانشگاهيان از استاد، دانشجو و كارمند، دانشگاه كاشان را در رديف پنج دانشگاه برتر كشور قرار دهند. بديهي است سهم زيادي از اين آينده روشن متعلق به شما دانشجويان و بسته و پيوسته به همت و سعي شماست.
از درگاه باري‌تعالي موفقيت و سربلندي شما را در اين فصل نوين زندگي مسئلت مي‌نمايم. انشاءالله در مدت دانشجويي انبان معلومات خود را سرشار از گل‌هاي رنگارنگ و بوي بوي علم و معرفت سازيد.